Podjela kompostera

ekocentaropt_2
U sklopu projekta Ekološki centar Opatija koji Udruga Žmergo provodi u partnerstvu sa Primorsko-goranskom županijom, Komunalac d.o.o. Opatija, Parkovi d.o.o. Opatija i Društvo naša djeca, tokom travnja i svibnja dijeliti će se komposteri građanima s područja Grada Opatije i Općine Matulji koji posjeduju okućnicu.

Zainteresirani građani moraju:
– biti s područja Grada Opatije i Općine Matulji
– posjedovati uređenu okućnicu iz koje se zbrinjava zeleni otpad
– imati podmirene obveze prema Gradu Opatiji i Općini Matulji – komunalna naknada kao i obaveze prema tvrtki Komunalac d.o.o. Opatija

Prioriteti:
– lokacije koje se nalaze u naseljima i užem centru Grada Opatije i Matulja
– površina okućnice i količina bio otpada
– broj osoba koje će koristiti kompostere
– mogućnost smještaja kompostera
– redoslijed podnošenja zahtjeva

Obaveze korisnika:
– voditi brigu o opremi u maniri dobrog gospodara
– redovno i pravilno koristiti kompostere
– redovno i pravilno održavati kompostere
– upotrebljavati kompostere na lokaciji koja je navedena u Ugovoru
– zaštita od krađe
– suradnja pri provjerama

Građani koji su u proteklim akcijama podjele dobili komposter, ovoga puta neće biti u toj mogućnosti. Razlog takve odluke je cilj da što veći broj građana dobije svoj primjerak kompostera.

Svi zainteresirani mogu se prijaviti ispunjavanjem ankete o zainteresiranosti korisnika za kompostere na web stranicama Komunalca www.komunalac-opatija.hr ili ispunjavanjem ankete koju će Komunalac priložiti uz račun za ožujak.
Ispunjenu anketu pošaljite natrag na adresu: Komunalac d.o.o. Jurdani 50b, 51213 Jurdani  ili predajte na blagajnama na opatijskoj tržnici, M. Tita 82/9, i u sjedištu firme u Jurdanima.
Također, anketu možete poslati i na email daniela.karuza@komunalac-opatija.hr ili na fax 051/505 298.