Zelena i Plava čistka u Opatiji

I ove se godine, već treću za redom, u Opatiji, ali i u cijeloj Hrvatskoj održala Zelena čistka povodom Let’s do it world globalnog projekta. Brojni su se volonteri uključili u ovu akciju čišćenja okoliša, te je 3tone otpada uklonjeno sa Opatijskog područja.

Oko 25 volontera zajedničkim je snagama čistilo okoliš; bilo je tu mladih, pa čak i djecete starijih, ali svi su složno radili kako bi postigli zajednički cilj – čisti okoliš. Cijelu ovu Opatijsku priču potpomognulo je komunalno poduzeće Komunalac d.o.o.koje je osiguralo kontejnere za glomazni otpad, mehanizaciju i kamione za odvoz, a u sufinanciranju akcije također je sudjelovao Grad Opatija.

Dva su bila glavna mjesta čišćenja u Opatiji: Tošina (ispod vage) i lokacija na ex. Milde Sorte, s kojih je uklonjen glomazni, zeleni i komunalni otpad. Na obje lokacije bilo je toliko otpada da se s jednom akcijom sav otpad nije mogao ukloniti. Iz tog razloga 10.5. u sklopu Plave čistke nastavilo se čišćenje lokacije Milde Sorte. Koliki problem predstavlja ta lokacija, govori i to da su već samo tjedan dana kasnije na istoj lokaciji odložene nove vreće s otpadom.

Velike pohvale idu PŠ Veprinac koja se pridružila akciji te tako i ove godine očistila okolicu svoje škole.