Primopredaja kompostera

U sklopu projekta Ekološki centar Opatija podijeljeni su komposteri na području Općine Matulji i grada Opatije.

Svi korisnici kojima je komposter dodijeljen su vrlo zadovoljni istim te su se na veliko ulovili kompostiranja kojeg sada i sami promoviraju.

kompost (Kopiraj)
Prilikom jedne od primopredaja kompostera, upriličenoj u petak, 29.08.2014. na području Općine Matulji, kod obitelji Peričić, Tanja Fatur iz Primorsko – goranske županije je izjavila: ”Primorsko-goranska županija je 2010. godine s ciljem nastavka projekta „Smanjenje biorazgradivog otpada u domaćinstvima“ sufinancirala akciju dodjeljivanja kompostera građanima u Gradu Opatiji i Općini Matulji. Provedena akcija dovela je do velikog broja upita građana za treninzima kompostiranja kao i samim komposterima, te je ukazala na potrebu nastavljanja ovakvih akcija. Iz navedenog razloga ovaj Upravni odjel je u suradnji sa Udrugom Žmergo, prijavio projekt Ekološki centar Opatija, na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje projekata organizacija civilnog društva. Fond je odobrio sufinanciranje projekta u 40% iznosa.” Kao glavni cilj projekta, navodi podizanje razine znanja i svijesti svih građana s posebnim naglaskom na kompostiranje i smanjenje količine biootpada koji se odvozi na odlagalište.

IMG_3284 (Kopiraj)
Na stav PGŽ-a nastavila se Daniela Karuza kao predstavnica Komunalca d.o.o. koja se složila da je promocija pravilnog odlaganja otpada, uključujući smanjenje biootpada na odlagalištima neophodna te nastavila: “Svoje opredjeljenje prema održivom razvoju i zaštiti okoliša Komunalac d.o.o. Jurdani dokazuje organiziranjem i sudjelovanjem u ovom i sličnim projektima. Odvojeno odlaganje korisnog otpada zadatak je koji stoji i pred nama i pred našim korisnicima. Iskustvo nas je naučilo kako se najbolja edukacija provodi uključivanjem korisnika u projekte. Stoga smo, ovakvu akciju prvi put pokrenuli još 2011. godine, kada smo podijelili nešto više od 250 kompostera na području Grada Opatije i Općine Matulji, uz neposrednu edukaciju prilikom dodjele. Naš cilj je, da i dalje, promoviramo ekološku svijest i omogućavamo napredak održivom postupanju s otpadom, putem ovog i sličnih projekata.”

IMG_3297 (Kopiraj)
Zadovoljstvo do sada odrađenim pokazala je i Dina Benazić iz Udruge Žmergo koja je najavila i sutrašnji trening kompostiranja koji će se odviti u sklopu Ekološke tržnice u Opatiji, iza zgrade u kojoj se nalazi Udruga Žmergo (Viktora Cara Emina 3, Opatija) s početkom u 10 sati te će biti otvoren za sve zainteresirane. Osim toga, najavljena je i podjela kompostera te radionice s djecom u osnovnim školama u Opatiji, Matuljima i Brešcima, kao i njihovim područnim školama.

Ekološki centar Opatija provodi Udruga Žmergo u partnerstvu s Primorsko-goranskom županijom, Komunalcem d.o.o. Jurdani, Parkovima d.o.o Opatija, Društvom Naša Djeca Opatija i uz financijsku potporu Primorsko – goranske županije, Grada Opatije, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te uz suradnju Općine Matulji.