Claustra – pozivnica na radionice

claustra logoEDUKACIJSKE I PARTICIPATIVNE RADIONICE

„UPRAVLJANJE BAŠTINOM CLAUSTRE“

 

Rijeka (HR), petak 27.3.2015, 9.30–17.00 h

Kozarišče (SI), Grad Snežnik, petak 29.5.2015, 9.30–17.00 h

Rijeka (HR), petak, 28.8.2015, 9.30–17.00 h

Rimski obrambeni sustav Claustra Alpium Iuliarium je kulturna baština izuzetne važnosti koji se proteže na teritoriju Slovenije i Hrvatske. Pozivamo vas da se nam pridružite pri otkrivanju potencijala zajedničkog upravljanja tog iznimnog spomenika!

Kasnorimski obrambeni sustav Claustra Alpium Iuliarium po strateškoj i povijesnoj važnosti, monumentalnosti i visokom stupnju očuvanosti možemo uspoređivati s ostacima limesa na vanjskim granicama rimskog imperija (Hadrijanov i Antoninov zid, Njemački limes). Kao takav nudi komparitivni potencijal za razvoj turizma i zaleđa. Da bi mogli taj potencijal iskoristiti potrebno je održavati i poboljšati fizičku i informacijsku dostupnost do ostataka obrambenih zidova, što znači njima upravljati.

Potrebno je pobrinuti se za bolju uključenost i prepoznatljivost kasnorimskih obrambenih zidova u sklopu regionalnih turističkih ponuda u Sloveniji i Hrvatskoj te ujedno povezivati različite dijelove barijere u jedinstveni produkt. Samo kao cjelina može Claustra postati važna i privlačna poput drugih sličnih spomenika kao što su slavni limesi na popisu UNESCO-ve svjetske baštine.

Strateške smjernice i izvedbena rješenja upravljanja baštinom određujemo u sklopu plana upravljanja. Osnova upravljanja baštinom je planiranje aktivnosti u skladu s različitim izvorima financiranja te prioritetnim zadacima koji su nužni za postupnu realizaciju ciljeva vizije u cjelini. Svjesni smo da je za uspjeh Claustre važno uključiti različite vrste dionika te omogućiti njihovo aktivno sudjelovanje u pripremi, prihvaćanju, izvođenju i praćenju plana upravljanja.

Povezivanje te uključivanje dionika s obje strane granice u upravljanje baštine Claustre je glavni cilj naših radionica. Svaka radionica je sastavljena iz tri dijela tako da će dionici moći:

(1) na predavanjima stručnjaka na temu kulturnog i arheološkog turizma te na praktičnim primjerima upravljanja arheoloških nalazišta crpiti ideje za određivanje

(2) upoznati mogućnosti za razvoj Claustre,

(3) aktivno sudjelovati pri određivanju potreba stanovnika i drugih dionika, prioritetnih zadataka i strukture upravljanja.

Radionice organiziramo u okviru projekta Claustra – Kameni branici rimskog imperija koji je sufinanciran u sklopu programa Europskog teritorijalnog sudjelovanja Slovenija-Hrvatska 2007-2013. Održat će se u tri vremenska razdoblja (u Hrvatskoj i Sloveniji), a namijenjene su slovenskim i hrvatskim dionicima baštine Claustre.

Predviđeno je simultano prevođenje na slovenski i hrvatski.

Radionice su besplatne. Sudionici će dobiti potvrdu o sudjelovanju. Preporučamo sudjelovanje na svim radionicama jer ćete jedino na taj način biti uključeni u sve postupke oblikovanja i odlučivanja o strategiji i akcijskom planu upravljanja baštinom Claustre.

Informacije i prijava:

katharinazanier@zvkds.si, maja.oven@zvkds.si, 00386-41-962601 (za slovenske dionike)

Irena.Grdinić@pgz.hr, 00385-51-351729 (za hrvatske dionike)

Prijavni rok za prvu radionicu:

25.3.2015 (možete se prijaviti i na sve tri radionice istovremeno)

Prijavni rok za drugu radionicu:

25.5.2015

Prijavni rok za treću radionicu:

25.8.2015

 

Više na: LINK