Žmergov eko otok

5Udruga Žmergo je u petak, 08svibnja 2015, ispred Opatijske tržnice održala eko otok. Članovi i volonteri Žmerga su na promotivno-edukativnom štandu informirali građane o pravilnom odvajanju otpada, te o koncesionarima ovlaštenim za gospodarenje određenim kategorijama otpada na području Liburnije.

Žmergov eko otok se održava u sklopu projekta Održivost u praksi.