Kišni Žmergov eko otok 16.10.2015

Udruga Žmergo je u petak, 16. listopada 2015, ispred Opatijske tržnice održala eko otok. Unatoč kiši članovi i volonteri Žmerga su na promotivno-edukativnom štandu informirali građane o pravilnom odvajanju otpada, te o koncesionarima ovlaštenim za gospodarenje određenim kategorijama otpada na području Liburnije.