održan Okrugli stol

kockica hrv24. ožujka 2016., u vijećnici Općine Matulji održan je Okrugli stol na temu “Lokalni okolišni problemi i načini njihova rješavanja”. Na okrugli stol su se odazvali predstavnici Općine Matulji Astra Gašparini, Viša savjetnica za gospodarstvo i potporu razvojnim projektima; Ronald Puharić, voditelj Odsjeka za komunalni sustav i Vojmir Ivančić, komunalni redar te Duško Kulaš, Rukovoditelj RJ Usluga u Komunalcu d.o.o.

Na okruglom stolu predstavljen je projekt Parterstva za okoliš, njegove aktivnosti i rezultati te Zeleni telefon, kojega su sudionici vidjeli kao hvalevrijednoga te koji ima poveznice s njihovim radom.

Već kod započete diskusije problema u okolišu vrlo brzo se je došlo do otpada te se je uvijdelo da je problem otpada jedan od većih problema u općini Matulji. Tu su sudionici nabrojali (još uvijek) ne postojanje reciklažnog dvorišta,  ne postojanje reciklažnog dvorišta za građevinski otpad te ne postojanje kompostane, kao i nepostojanje lokacije za zadnje dve navedene u prostornom planu. Tome možemo pribrojiti i neinformiranost građana, koji ne znaju gdje i kako pravilno odložiti otpad, te njihovu nezainteresiranost za pravilno ili odvojeno skupaljenje otpada. Područje gdje je započeo pilot projekt odvojenog skupljanja otpada pokazuje na slabe rezultate, a i Žmergo na Zeleni telefon tijekom godina dobiva iz Matulja samo prijave gdje se nalaze divlja odlagališta, ali ne i upite gdje  pravilno odložiti koju vrstu otpada.

Svi sudionici su se složili da takvo stanje potiče daljnji nastanak divljih odlagališta čiji je broj nažalost u stalnom porastu i čija je sanacija veoma skupa. Vojmir Ivančić, komunalni redar te Ana Golja, voditeljica Zelenog telefona u Udruzi Žmergo potužili su se i na Zakon koji dovodi vlasnike zemljišta, koji put ni krive ni dužne, u nezgodnu situaciju jer, ukoliko se ne zna tko je krivac, što se u 99% posto slučajeva nezna, vlasnici zemljišta moraju platiti sanaciju odlagališta koja se nalaze na njihovom zemljištu, a zna se desiti da su baš oni ti koji prijavljuju da je netko nepropisno odložio otpad na njihovom zemljištu. Ima i primjera gdje vlasnici naplaćuju prihvaćanje otpada uz naknadu što je ilegalno, te se nažalost time uz zagađivanje okoliša uništava i krajobraz našeg područja jer se tim, uglavnom građevinskim otpadom, zapunjavaju dolci.

Rješenja o kojima se je razgovaralo je zajednička suradnja na edukaciji građana,  zajednički projekti i akcije.

Na okruglom stolu Donošenje operativnog plana i sporazuma o suradnji” nastavilo se je na prijašnji razgovor o problemima te je odlučeno da će se napraviti zajednička akcija čišćenja divljeg odlagališta na području Općine Matulji za koju će se izraditi edukativni materijali. Akcija namjerava uključiti lokalno stanovništvo te se odraditi na način da se odbačeni otpad u najvećoj mjeri odvoji te preda na daljnje recikliranje/obradu, kako bi se postojeće odlagalište u čim manjoj mjeri opteretilo.