Žmergova prva radio emisija o Zelenom telefonu

kockica hrvS ciljem promocije Zelenog telefona te informiranja građana na koji način mogu sudjelovati u zaštiti okoliša, u okviru projekta Partnerstva za okoliš, šest udruga iz različitih županija, je započelo s radio i tv emisijama, svaka na svojem području. LINK na 1. Žmergovu emisiju: poslušajte nas!

Pomorski_radio_bakar_logo

Prepoznatljivost Zelenog telefona u Primorsko-goranskoj županiji u široj javnosti vrlo mala. Kako su i mediji i udruge sastavni dio civilnog društva s ciljem postizanja općeg dobra, međusobnom suradnjom moguće je postići više.
Zeleni telefon jedan je od dugogodišnjih programa Udruge Žmergo  kroz koji svakodnevno zaprimamo prijave o problemima u okolišu na području Primorsko-goranske županije te ih raznim metodama pokušavamo riješiti. Provedbom projekta i revizijom slučajeva uviđena je potreba za češćim komuniciranjem s građanima i njihovom edukacijom, informiranjem te poticanjem na aktivno sudjelovanje.

Pratite nas utorkom na Pomorskom Radiu – Radio Bakar u 10:30 i prijavite nam problem u otpadu! 🙂

HEAD cro