poziv na radionicu Dvije strane – jedan cilj

logoHRUdruga Žmergo

vas poziva na radionicu

DVIJE STRANE – JEDAN CILJ

Uloga javnosti u donošenju odluka o sustavnom odlaganju i odvajanju otpada

u srijeda 08. lipnja 2016.

u Opatiji, Villa Antonio, Vladimira Nazora 2,

u 1016 sati.

Radionica je namijenjena predstavnicima civilnog sektora i lokalnih vlasti s ciljem poboljšanja otvorenosti pitanja o upravljanju prirodnim resursima.

banner_lptups_logoHRSvjedoci smo aktualnih problema s divljim odlagalištima otpada, propadanjem dogovora oko lokacija izgradnje reciklažnih dvorišta i posljedično ne izgradnjom istih, ne postojanja reciklažnih dvorišta za građevinski otpad, kompostana i sl. Pitanja vezana uz gospodarenje otpadom i selektivno prikupljanje otpada usvajanjem novog Zakona o otpadu su sve aktualnija. S kojim problemima se suočavaju lokalne samouprave i nadležne službe, imamo li sustav koji će odgovoriti zahtjevima EU, visina penala koja nas očekuje, kakva je situacija na području Liburnije neke su od tema kojih ćemo se na radionici dotaknuti.

Stanje i perspektive u sustavu gospodarenja otpadom u Hrvatskoj

Neodgovarajuće gospodarenje otpadom jedan je od najvećih okolišnih problema u Hrvatskoj, a obavezni ciljevi Hrvatske kao članice Europske unije bliže se svom kraju. Nacionalni Plan gospodarenja otpadom istekao je prošle godine, a Ministarstvo hitno mora donijeti novi Plan za period od narednih šest godina. O tome kakvo je stanje na terenu, gdje smo u odnosu na propisane ciljeve i koje su najavljene promjene u sustavu po donošenju novog Plana i podzakonskih akata biti će riječi u ovom predavanju.

Primjeri dobre prakse gospodarenja otpadom prema “Zero Waste” načelima

Unatoč lošem i neuređenom sustavu gospodarenja otpadom u Hrvatskoj, postoje gradovi i općine koji već sad ispunjavaju obaveze za 2020. godinu. To su postigli uspostavom kvalitetnih sustava odvajanja, sortiranja, recikliranja i kompostiranja baziranih na “Zero Waste” konceptu. U ovom predavanju biti će riječi o mogućnostima uspostave kvalitetnog sustava gospodarenja otpadom na pojedinim domaćim primjerima, poput Preloga koji je implementirao preporuke Zelene akcije, kao i na pojedinim stranim primjerima dobre prakse.

Uvodničari:

Marko Košak (Zelena akcija)

Željka Leljak Gracin (Zelena akcija)

Moderatori: Ana Golja (Žmergo) i Denis Frančišković (EKO PAN)

Informiranje o temi koja danas, a još više sutra, ima direktan utjecaj na očuvanje okoliša i kvalitetu življenja, odličan je korak za dijalog svih dionika. Pripremimo se za neminovne promjene zajedno i naučimo ih zajednički mijenjati i usvajati.

Pozivnicu slobodno proslijedite svima koje bi tema mogla zanimati..


Lijep pozdrav iz Žmerga


Ova radionica održava se kao dio projekta Lokalna partnerstva za transparentno upravljanje prirodnim resursima.

Projekt financira EU u sklopu IPA – komponenta: “Pomoć u tranziciji i jačanje institucija” za 2012. godinu

Program: “Jačanje lokalnih partnerstava za otvorenu vlast i borbu protiv korupcije u

odgovornom upravljanju prirodnim resursima”.

Nositelj projekta: Pan, udruga za zaštitu okoliša i prirode

Partneri: Udruga Žmergo, Zelena akcija/FoE Hrvatska

Suradnici: Grad Karlovac, Karlovačka županija, Grad Kastav, Općina Lovran, Općina Matulji, Grad Opatija, Grad Samobor, Pravni fakultet u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija

Trajanje: 24 mjeseca

VRIJEDNOST PROJEKTA: 187.952,43 eura

SREDSTVA EUROPSKE UNIJE: 178.554,81 eura