KREIRANJE JAVNIH POLITIKA NA LOKALNOM NIVOU

U ponedjeljak 10. travnja 2017. u Opatiji, Villa Antonio, provedena je radionica KREIRANJE JAVNIH POLITIKA NA LOKALNOM NIVOU namijenjena studentima s temom pristup informacijama i sudjelovanje javnosti u pitanjima okoliša.

FB banner workshop ANA

Na radionici su nam se pridružili studenti Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Pravnog fakulteta u Rijeci te Veleučilišta u Rijeci. Učili o pisanju zahtjeva za pristup informacijama, mogućnostima sudjelovanja javnosti te prijavama inspekcijskim službama, a kroz nju su nas vodili predstavnici Zelene akcije / FoE Croatia iz Zagreba – pravnica Željka Leljak Gracin, Pana , udruga za zaštitu okoliša i prirode iz Karlovca – Denis Frančišković te Žmerga iz Opatije – Ana Golja.

Tema radionice bila je pristup informacijama i sudjelovanje javnosti u pitanjima okoliša, kroz praktične primjere i vježbe. Tako smo kroz svaku od tema prolazili prvo teoretski, pogledali zakone koje ih prate, a zatim odrađivali vježbe individualno ili u grupama, kao i vježbu javne rasprave kroz igranje uloga. Na taj način prošli smo kroz način pisanja zahtjeva za pristup informacijama, koje su sve mogućnosti sudjelovanja javnosti te kako se pišu i izgledaju prijave inspekcijskim službama, kao primjeru kako javnost može i treba sudjelovati u procesima donošenja odluka.

PROGRAM RADIONICE:

10:00 Registracija sudionika i kava
10:30 Predstavljanje sadržaja i uvod u radionicu
10:45 Zaštita okoliša u RH – podjela nadležnosti za zaštitu okoliša – Vježba – sastav ZPPI
12:00 Inspekcijski/Upravni nadzor – Vježba – sastav prijave inspekcijskim službama
13:00 Ručak
14:00 Analiza vježbi sastavljanja ZPPI i prijave inspekcijskim službama
14:30 Sudjelovanja javnosti u donošenju odluka u pitanjima okoliša – Primjeri sudjelovanja javnosti u RH i EU – Vježba – sudjelovanje na javnoj raspravi/davanja komentara
15:30 Stanka za kavu
15:45 Analiza vježbe sudjelovanja javnosti
16:00 Zaključak prvog dana/komentari/rasprava/evaluacija

Projekt Lokalna partnerstva za transparentno upravljanje prirodnim resursima provodi Pan, udruga za zaštitu okoliša i prirode iz Karlovca u partnerstvu s Udrugom Žmergo iz Opatije i Zelenom akcijom/FoE iz Zagreba, te suradnicima: Karlovačkom županijom, gradovima Karlovcem, Opatijom, Samoborom i Kastvom, općinama Matulji i Lovran te Fakultetom za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu iz Opatije i Pravnim fakultetom u Rijeci.

Projekt Lokalna partnerstva za transparentno upravljanje prirodnim resursima financira EU u sklopu IPA – Transition Assistance and Institution Building Component for 2012 i sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

banner_lptups_logoHR