Žmergovci na konferenciji o građanskoj participaciji

Jučer je Žmergov tim bio na konferenciji “suDjeluj-organizacija participativnog upravljanja u lokalnoj zajednici”, a naša Helena predstavila je projekt Lokalna partnerstva za transparentno upravljanje ljudskim resursima. Pogledajte fotografije..