Kraj projekta “Lokalna partnerstva za transparentno upravljanje lokalnim resursima” i predstavljanje brošura

Udruga Žmergo u partnerstvu s udrugama Eko Pan (Karlovac) i Zelena akcija (Zagreb) te u suradnji s brojnim jedinicama lokalne samouprave, Pravnim fakultetom u Rijeci i Fakultetom za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji, od studenog 2015. godine provodila je projekt „Lokalna partnerstva za transparentno upravljanje prirodnim resursima“. Projekt se provodio u tri županije: Karlovačkoj, Primorsko-goranskoj i Zagrebačkoj. Cilj projekta bio je potaknuti na dugotrajna partnerstva i suradnje, primarno na razini civilnog i javnog sektora, kako bi se osigurala učinkovita, sustavna i transparentna zaštita okoliša i prirode.

Tijekom dvije godine trajanja projekta provedeno je niz aktivnosti, a jedna od prvih bilo je istraživanje javnog mnijenja o sudjelovanju javnosti u upravljanju prirodnim resursima. Cilj upitnika bio je dobiti uvid u informiranost i stavove građana o pojmovima: sudjelovanje javnosti/građana, transparentnost, korupcija, privatizacija, koncesije i pravo na pristup informacijama. Istraživanje je pokazalo da većina ispitanika smatra kako ih tijela lokalnih vlasti nedovoljno informiraju o svojem radu. Zanimljivo je kako je većina ispitanika čula za pojmove oblika sudjelovanja javnosti (pravo na pristup informacijama, povjerenik za informiranje, javna rasprava, …) no daleko manji broj ispitanika konkretno je i koristio neke od tih alata. Istraživanje je pokazalo i kako su studenti prava i zaštite okoliša vrlo slabo upoznati s Arhuškom konvencijom kao temeljnim dokumentom kojim se omogućava pravo sudjelovanja javnosti. Svi ovi rezultati značajno su odredili daljnje projektne aktivnosti pa je tako u listopadu 2016. godine u Karlovcu održan dvodnevni seminar o značaju sudjelovanja javnosti u upravljanju prirodnim resursima, koji je okupio više od 60 sudionika. U prvoj polovici ove godine održani su seminar i radionice za studente prava, biologije. turizma i zaštite okoliša, tijekom kojih smo nastojali podignuti razinu znanja i motivacije studenata u području aktivizma i prava okoliša. Suradnja sa studentima se nastavila pa su tako neki od njih sudjelovali i na konferenciji „Dijalogom do transparentnog upravljanja prirodnim resursima“, koja se ovog listopada održala u Opatiji. U okviru projekta Lokalna partnerstva održane su i radionice o gospodarenju otpadom, u Karlovcu i Opatiji te javne tribine u Zagrebu, Opatiji i Karlovcu, na koje se odazvao veliki broj građana i aktivno se uključio u raspravu. Tribina u Opatiji bila je posvećena gospodarenju otpadom na području Liburnije. Doneseni su mnogi zaključci i građani su dobili uvid u spremnost liburnijskih komunalnih poduzeća na adaptaciju novoj uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom, a pokrenuta je i rasprava tijekom koje smo saznali o poteškoćama i izazovima s kojima ćemo se svi zajedno morati nositi. S time u vidu, Udruga Žmergo nastavlja svoje edukativni i aktivistički rad u domeni gospodarenja otpadom. U nekoliko navrata, tijekom projekta (a poglavito na tribini i konferenciji) je naglašena i prepoznata potreba i značaj razvijanja dijaloga na razini različitih sektora. Slijedom spomenutog značaja ostvarivanja suradnji na razini svih sektora, ističemo kako je projekt Lokalna partnerstva prepoznat i podržan od strane tvrtke HEINEKEN Hrvatska, koja je sudjelovala na konferenciji u Opatiji te pomogla tisak brošure „Pravni alati u rješavanju problema u okolišu“.

Ova brošura obilježava i završetak provedbe projekta, ujedno i najavljuje nastavak djelovanja svih uključenih udruga u smjeru kontinuiranog poticanja javnosti na aktivno sudjelovanje u procesu donošenja odluka o upravljanju prirodnim resursima. Brošura je u obliku jednostavnog priručnika objavljena u dvije verzije – duža verzija namijenjena je studentima prava, biologije i zaštite okoliša, odnosno svima onima od kojih se očekuje aktivno uključivanje u prepoznavanje i suradničko rješavanje problema u okolišu i prirodi. Skraćena verzija brošure namijenjena je građanima i donosi temeljni uvid u pravne alate i pojmove u području ostvarivanja prava sudjelovanja javnosti. Simpatičan format i dizajn brošure osmislila je karlovačka tvrtka S-tisak te se nadamo kako će mnogima biti od koristi i povećati uključenost javnosti u upravljanje prirodnim resursima, što će posredno i pozitivno utjecati na razinu transparentnosti donošenja odluka. Brošura je tiskana u ukupno 2000 primjeraka te će biti podijeljena studentima, građanima i predstavnicima lokalnih vlasti. Digitalna verzija brošure biti će dostupna na web stranicama udruga Eko Pan, Žmergo i Zelena akcija.

Ovim putem zahvaljujemo svima koji su se na bilo koji način uključili i pomogli provedbu ovog projekta.

Za sva dodatna pitanja obratite nam se na eko@zmergo.hr ili na telefon 051/271-459

U Opatiji, studeni, 2017.

Brošura za studente:

https://goo.gl/scgY1q

Brošura za građane:

https://goo.gl/hgVWgL