Matteovo iskustvo u Poljskoj, vol.7

Pozdrav svima,

S ulaskom u novu godinu, započeo sam svoj deveti mjesec EVS-a. Prosinac je bio vrlo dinamičan period s nizom interesantnih aktivnosti. U suradnji s fakultetom za biologiju, održali smo brojna predavanja za studente na temu održivog razvoja i obnovljivih izvora energije. Također, Fundacija je i ove godine bila nezaobilazni centar kulturnih manifestacija 09.12.2017. kada su gradjani Wroclawa imali priliku bolje upoznati svoj grad i sto se za njega čini u području ekologije.

Na isti način, nastavljamo usko surađivati s civilnim udruga grada koji organiziraju staževe u inozemstvu te pripremamo novu kampanju u području smoga. Naime, nakon velike pobjede s kojom smo se izborili za novi zakon u regionalnom parlamentu koji zabranjuje korištenje peci na drva i ugljen, pred nama je novi izazov. U pripremi smo za novu kampanju lobiranja za veće subvencije koje bi gradjanima omogućile financijsku pomoć pri zamjeni starih peci, izolaciji kućanstva te pri pokrivanju, za socijalno ugrožene, razlike u troškovima jednom kada se prijedje sa ugljena, koji je ekonomičniji, na plin.

Budući da sam ovdje još dva mjeseca, pred nama je tako malo vremena i tako puno posla.

Stoga do sljedećeg puta Vas sve srdačno pozdravljam.