Edukativne aktivnosti za najmlađe matuljce u sklopu projekta Jedi, misli, čisti

Udruga Žmergo je u 2018. godini uspješno provela projekt „Jedi, misli, čisti“ na području Općine Matulji koji se kroz razne aktivnosti bavio tematikom ekološke hrane, otpada te održivim životnim stilovima.

Aktivnosti projekta usmjerene su na informiranje, educiranje i motiviranje korisnika na aktivan doprinos zajednici te mijenjanje svakodnevnih navika koji se tiču pravilnog zbrinjavanja različitih vrsta otpada, kupovanja i bacanja hrane, brige za čisti okoliš čime svi građani postaju osnaženi za aktivni doprinos zajednici smanjivanjem stvaranja suvišnog
otpada i negativnog utjecaja na okoliš.

U sklopu projekta uspješno su održane edukativne aktivnosti globalnog obrazovanja na temu otpada namijenjene djeci s ciljem usvajanja pozitivnih životnih navika, odgovornih prema okolišu i njima samima. Na radionicama o pravilnom odvajanju otpada bavili smo se brojnim važnim temama poput ekološkog uzgoja hrane, propadanja i bacanja hrane, problematike zagađivanja okoliša ambalažom, pravilnim odvajanjem i zbrinjavanjem kućnog otpada i nizom drugih povezanih tema.

Ključne riječi na kojima je bio fokus na radionicama, a koje su učenici morali usvojiti su: smeće, otpad, kategorije otpada, pravilno odvajanje otpada, reciklažno dvorište, recikliranje, kompostiranje, odlagalište otpada, zagađenje prirodnih resursa nepravilnim odlaganjem otpada (zraka, vode, zemlje), divlja odlagališta otpada, ponovna upotreba.

Ukupno su održane 4 radionice pravilnog odvajanja kućnog otpada u rujnu i listopadu 2018. i to u sljedećim matuljskim odgojno-obrazovnim ustanovama: OŠ Drago Gervais, Brešca, u Dječjem vrtiću Matulji i u OŠ Dr. Andrija Mohorovičić, Matulji u kojima je sudjelovalo ukupno 83 djece i učenika te 7 odgojno-obrazovnih djelatnica ustanova s područja Općine Matulji.

Osim edukativnih aktivnosti za djecu održan je i javni događaj 22.12.2018. u sklopu manifestacije “Božićna šetimana” u sklopu koje je Žmergo organizirao ekološki sajam, eko radionicu kreativnog zamatanja poklona ekološkim materijalima, degustaciju smoothie napitaka, a svi posjetitelji mogli su uživati u glazbenom programu akustičnog dua Pinky and the Brain.

Projekt „Jedi, misli, čisti“ realiziran je uz financijsku podršku Općine kroz Javni natječaj za financiranje programa, projekata ili manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva, sredstvima iz proračuna općine matulji za 2018. Godinu iz područja društvenih djelatnosti te poljoprivrede i zašite okoliša.