Aktivne organizacije civilnog društva, pripravnički staž u Žmergu

U okviru projekta „Aktivne organizacije civilnog društva – Poboljšanje aktivnog sudjelovanja makedonskih organizacija civilnog društva u procesu donošenja
odluka, kroz osnaživanje organizacija  civilnog društva (OCD)“, koji provodi Arbeiter Samariter Bund (ASB) u partnerstvu s PREDA Plus, organiziran je pripravnički staž za članove Koordinacijskog tijela za OCD, a koji je otvoren za zaposleno osoblje organizacija civilnog društva koje djeluju u Sjevernoj Makedoniji.

Kroz projekt je odabranom kandidatu omogućen rad u prostorijama Udruge Žmergo u trajanju od 4 tjedna, kako bi stekao uvid u metodologiju, najbolje
prakse, standarde kvalitete za usluge, pravni okvir EU-a unutar sektora i ostale relevantne modele poslovanja. Program volontiranja pruža potporu razvoju unutarnjih ljudskih resursa uključenih u organizacije civilnog društva, upoznavanje sa svakodnevnim radom i inovativnim praksama iz EU-a, čime se povećava kvaliteta usluga organizacija civilnog društva.
Udruga Žmergo je tako ugostila volontera Tometa Krstevskog, iz Udruge Global iz Bitole, jedne od partnerskih organizacija civilnog društva iz Sjeverne Makedonije. Tome je sudjelovanjem u aktivnostima tijekom boravka učio kroz primjere dobre prakse te sticao znanja koja će prnijeti i koristiti u svojoj udruzi. Udruga Global bavi se okolišnim pitanjima pa mu je poznat rad organizacija koje su dijelom svjetske građanske inicijative Let’s do it!, a koje organiziraju nacionalne akcije čišćenja divljih odlagališta otpada. Kako bi Tome rekao, otpad nema granica i ima ga svugdje pa ako ništa drugo to nam je zajedničko.
Dolazak Tometa i još dvoje volontera iz Sjeverne Makedonije je financiran od strane Delegacije programa Europske unije, Podrška organizacijama civilnog društva u sklopu Akcije za civilno društvo 2015.