Udruga Žmergo zajedno s Gradom Opatija i Savjetom mladih prezentirala LOKALNI PROGRAM ZA MLADE

U utorak, 7. svibnja 2019. godine, Udruga Žmergo, Grad Opatija i Savjet mladih Grada Opatije gostovali su u dvjema opatijskim srednjim školama, Ugostiteljskoj i Hotelijersko – turističkoj školi. Razlog posjete bio je predstavljanje Lokalnog programa za mlade, prvog strateškog dokumenta namijenjenog podizanju kvalitete života i statusa mladih u Opatiji, koji je u siječnju 2019. godine, jednoglasno usvojen na sjednici Gradskog vijeća.

Predstavljanje programa započela je predstavnica Grada Opatije – Andrea Brumnjak pojasnivši učenicima proces nastajanja dokumenta, u čijoj su izradi, sudjelovale upravo mlade osobe koje su na organiziranim javnim tribinama i konferencijama u 2018. godini predstavile svoje ideje, prijedloge i potrebe.

Kristijan Tončić i Sara Sušanj predstavili su rad Savjeta mladih Grada Opatije i na praktičnim primjerima približili učenicima mogućnosti koje se otvaraju aktivnim sudjelovanjem u procesima donošenja odluka. Kao najbolji primjer istaknuli su ponovno uvođenje noćne linije autobusa 32 koje je ostvareno upravo kroz učeničku inicijativu 3. razreda opatijske Gimnazije Eugena Kumičića.

Udruga Žmergo predstavila je festival Street art MUV (Mladi u Voloskom), kao dio provedbe LPZM, odnosno ostvarenje interesnog područja mladih pod nazivom „Kultura i stvaralaštvo“. Učenike su pozvali da postanu dijelom festivalske priče te da sami odaberu ulogu koji njima samima najviše odgovara. Ovaj festival, koji će se održati 1. i 2. lipnja na vološćanskim ulicama, mladima nudi priliku da javnosti predstave svoje umjetničke talente, sposobnosti i rukotvorine u bilo kojem obliku. Osim toga, otvorene su i prijave za volontiranje na festivalu, kroz koje mladi imaju priliku naučiti kako široki spektar stečenog znanja usmjeriti u stvaran proizvod ili uslugu, što uvelike povećava njihove poslovne kompetencije. S obzirom na to da je konzumacija kulture vrlo važan čimbenik u formiranju kulturne slike grada, učenici su pozvani da svakako dođu na festival, upoznaju predstavnike ulične umjetnosti, sudjeluju u mnogobrojnim radionicama, dobro se zabave uz glazbeni program te tako sami postanu dijelom opatijske kulture.