Otpad

RECIKLIRANJE I SKUPLJANJE KORISNOG OTPADA

Izbjegnemo li nastajanje otpada, uklonjen je pritisak na okoliš u potpunosti, i suprotno, sve što se odloži, izlaže okoliš pritisku!!!

Zapamti: Ti odlučuješ što će postati otpad!!!

Najviše korisnih informacija, skupa sa zakonima i odredbama vezane za otpad i odgovorno ravnanje njime naći ćete na:
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (www.fzoeu.hr)

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (www.mzopu.hr)

Burza otpada

Izdvojene korisne informacije – kontakti za različite vrste otpada i njegovo zbrinjavanje u Primorsko – goranskoj županiji

Grad Rijeka na sljedećim stranicama nudi obavijesti vezane za otpad:
www.rijeka.hr/Default.aspx?art=15523&sec=772

KD Čistoća d.o.o.  Rijeka
Uprava društva: ++385 51/353-444, fax. 353-410;
e-mail: cistoca.rijeka@cistoca-ri.hr
Web stranica: www.cistoca-ri.hr
Web stranica sa programom odvoza glomaznog otpada: link
Web stranica sa informacijama reciklažnih dvorišta: link

Komunalac d.o.o. Opatija
Telefon – centrala: 051/ 701 230
Web stranica: www.komunalac-opatija.hr/

  • ELEKTRIČNI I ELEKTRONIČKI OTPAD

mali i veliki kućanski uređaji, kompjuteri i dijelovi kompjutera:

besplatan broj za EE otpad: 0800 444 110

Frigomatic
broj telefona: 099 2121 234

više o ee otpadu na: http://eeotpad.wordpress.com/

samo veliki kućanski uređaji (bijela tehnika):

ovlašteni koncesionar je tvrtka Metis d.o.o.
besplatan broj telefona: 0800 0051
Web stranica: www.metis.hr/

Za sve vrste otpadnih električnih i elektroničkih uređaja i opreme ukupne mase veće od 30 kg za cijelo područje Republike Hrvatske, građani mogu naručiti besplatan odvoz:
– pozivom na: 0800 444 110 (besplatni telefonski poziv sa fiksne telefonske linije)
od 08-16 sati.
– unosom naloga preko web portala www.eeotpad.com
– SMS-om: 098/444110
– e-mailom: prijava@eeotpad.com

  • LIJEKOVI

Stare lijekove molimo da se ne bacaju u kantu za smeće nego da se vraćaju u ljekarne. Svaka ljekarna je dužna primiti stare lijekove!

  • OTPADNA ULJA – motorna i jestiva

IND-EKO d.o.o. je koncesionar za prikupljanje otpadnih motornih i jestivih ulja za područje Republike Hrvatske. U mogućnosti su preuzeti sve vrste otpadnih ulja, te osigurati njihov prijevoz na oporabu i zbrinjavanje.
Web stranica: www.ind-eko.hr

Telefon – centrala: 051/ 336 093

  • BATERIJE i AKUMLATORI

koncesionar za obavljanje djelatnosti prikupljanja otpadnih baterija i akumulatora:
METIS d.d., Kukuljanovo bb, Škrljevo
besplatan broj telefona: 0800 0051
Web stranica:  www.metis.hr/

Dječji vrtić Opatija, OŠ Rikarda Katalinića Jeretova Opatija, Dječji vrtić Rijeka, OŠ Kostrena imaju i akcije skupljanja baterija! Osim njih kante za stare baterije imaju Konzum i Mercator prodavaonice.

  • STARI PAPIR

Obaviještavamo da Dječji vrtić Opatija, OŠ Rikarda Katalinića Jeretova Opatija, Dječji vrtić Rijeka, OŠ Kostrena… imaju akcije prikupljanja starog papira tako da odnašanjem starog papira tim ustanovama pomažete djeci i brinete se za okoliš!

  • OTPADNA VOZILA

ovlašteni koncesionar je tvrtka Metis d.o.o.
besplatan broj telefona: 0800 0051
Web stranica:  www.metis.hr/

  • GUME

Popis koncesionara za obavljanje djelatnosti prikupljanja otpadnih guma:
METIS d.d. Rijeka, Ive Marinkovića 2
RIJEKATANK d.o.o. Rijeka, Kruţna 10

  • AZBEST

Popis tvrtki koje imaju dozvolu za gospodarenje otpadom koji sadrži azbest:
IND-EKO d.o.o. – tel.: 051/336-093
Korzo 40 Rijeka
prikupljanje, oporaba

METIS d.o.o. – tel: 051/339 910
Kukuljnjevo b.b. Škrljevo Rijeka
prikupljanje

RIJEKATANK – tel.: 051/212 838
Kruţna 10
Rijeka
prikupljanje, oporaba

ECOOPERATIVA d.o.o. – tel.: 051/276 750, 051/275 490
Dalmatinskih brigada 17
Matulji
prikupljanje

MALI-INFO