Popis projekata

Program Erasmus+ (ex. Mladi na djelu) – Europska volonterska služba, treninzi i razmjene mladih koje smo provodili ili sudjelovali kao partneri:erasmus+logo_mic
Dugoročni projekti koje smo provodili i/ili provodimo:
Dugoročne kampanje i zagovaranje
Dugoročni koje smo provodili:
 • Učka Park prirode (od 1994. g. do proglašenja Parka prirode 1999.g.)
 • List Fermaj (newsletter od 1996. – 2003. g.)
 • Žmergova obalna eko staza
 • Kvarner – morski park prirode
 • Ekološka edukacija od vrtića do fakulteta (2009.g.)
Pilot projekti
Kratkoročne akcije:
 • Donacijski otpad
 • Jedno drevo jedan Opatijac
 • Izložba eko plakata
 • Izgradnja permakulturnog šumskog vrta u Voloskom
 • A je to za okoliš, radionica i izložba
 • Lisina i ja vs. divlji deponiji
Višegodišnje akcije:
 • ICC – međunarodno čišćenje mora i priobalja (1995.- 2000. g.)
 • Promocija jelka lončanica

Kratki opisi edukativnih programa koje provodimo:

Zeleni sat u školi

Žmergov dugoročni program Zeleni sat u školi, inovativnim pristupom u edukaciji doprinosi ekološkom obrazovanju u osnovnim školama i drugim obrazovnim institucijama. Projekt provodimo prema Žmergovom priručniku Zeleni sat u školi, koji sadrži 20 ekoloških tema predavanja i radionica. Projekt provodimo u Primorsko-goranskoj i Istarskoj županiji i postao je model za škole i udruge koje se bave edukacijom.

Kompostiranje

Dugoročni program Kompostiranje pruža edukaciju o korisnom otpadu i ponovoj upotrebi organskog otpada. Žmergo je građane i institucije pomoću prezentacija i treninga aktivno uključio u proces kompostiranja.Tijekom provođenja projekta Kompostiranje smanjila se ukupnost organskog otpada na odlagalištima otpada, kao i spaljivanje bio otpada. Cilj je projekta obrazovno utjecati na korisnike u usvajanju ekološkog ponašanja. Na lokalnoj i županijskoj razini Žmergo je prepoznat kao edukacijska i savjetodavna i udruga.

Provođenje ostalih projekata, akcija, kampanja i zagovaranja

Tijeko provođenja drugih projekata poticali smo donositelje odluka i institucije u lokalnoj zajednici i županiji da se prilikom donošenja odluka pridržavaju ekoloških zakona, te usmjeravali poslovni sektor na ekološke inovacije. Ukupnim djelovanjem upozoravali smo na važnost djelovanja civilnog društva, kao i na potrebu uključivanja udruga kao partnera prilikom planiranja i donošenja odluka.

Prilikom javnih zagovaranja, akcija, izložbi i prezentacija Žmergo promiće ideje putem medija.

Na županijskoj i državnoj razini Žmergo surađuje s različitim udrugama te promiće ekološke vrijednosti prema različitim dionicima.

Leave a Reply