EAThink2015.

EAThink2015. – Global Learning for Change in EYD2015 and Beyond: European Youth Engagement from School Gardens to Sustainable Food Systems. – Globalno učenje za promjene u EGR2015 i nakon: Europski angažman mladih od školskih vrtova do održivih prehrambenih sustava.

Trajanje projekta: 1. siječnja 2015. – 31. prosinca 2017. (36 mjeseci)

Budžet:

Ukupna vrijednost projekta: 3.597.010,44 EUR

Žmergov udio u projektu: 146.769,00 € (1.113.468,30 kn)

Financijska podrška: Europska unija, u okviru EuropeAid/134863/C/ACT/MULTI – Raising public awareness of development issues and promoting development education in the European Union; Lot 1: Global Learning projects within the formal education system led by an NSA or an association of NSA from EU member states and acceding countries.

Projekt provode: Fondazione ACRA-CCS (Italija), CISV (Italija), SWA (Austrija), Polish Green Network, PGN (Poljska), EUSKAL FONDOA (Španjolska), APSD – Agenda 21 (Rumunjska), KOPIN (Malta), CARDET (Cipar), , Anthropolis (Mađarska), ISD (Slovenija), FONDAZIONE CARIPLO (Italija),  FCG (Portugal), RIU (Francuska), Žmergo (Hrvatska).

Opći cilj: Doprinijeti podizanju svijesti i uključivanju mladih iz EU u javnu raspravu i doprinos razvoju EU politika suradnje za globalni održivi razvoj u razdoblju poslije 2015 g.

Specifični cilj: Kod europskih učenika, učitelja i nastavnika podići kritičko razmišljanje i aktivno uključivanje u izazove globalnog razvoja, kroz usredotočenost na održive prehrambene sustave i mala poljoprivredna gospodarstva u Austiji, Cipru, Francuskoj, Mađarskoj, Italiji, Malti, Poljskoj, Portugalu, Rumunjskoj, Sloveniji, Španjolskoj i Hrvatskoj.

Glavne aktivnosti:

  • trening nastavnika (kroz webinare i stvaranje namjenske platforme za učenje)
  • stvaranje školskih vrtova u uključenim školama; posjeti farmama, izložbama i iskustva iz urbane agronomije
  • školski seminari o održivom razvoju i prehrambenoj djelatnosti
  • Web 2.0. platforma za učenike
  • aplikacija za pametne telefone o obiteljskom vrtlarenju
  • međunarodna školska natjecanja
  • multimedijska izložba na Expo2015 u Milanu, spremna za kruženje Europom u zemljama partnerima

Očekivani rezultati:

Nastavnici će steći kompetencije potrebne za integraciju pitanja vezanih uz globalni razvoj i održivu poljoprivredu u kurikulumu osnovne i srednje škole, a učenici bolje razumijevanje o globalnoj međuovisnosti, poljoprivredi i održivom razvoju, kao i pristup globalnim metodama učenja temeljenim na ICT4D tehnologiji.

BESPLATNE APLIKACIJE ZA DJECU I MLADE

Put do zdrave, održive i poštene potrošnje hrane počinje već u ranim godinama djetinjstva i mladosti. Zbog toga smo u sklopu projekta EAThink2015 razvili dvije interaktivne, edukativne igre namijenjene učenicima osnovnih i srednjih škola, kako bi im pomogle u bolje razumijevanju različitih mehanizama opskrbe i proizvodnje hrane te da slijede put odgovornog potrošača koji utječe na održivost hrane.

Aplikacije Bornina pita i EAThink game za iOS, Android kao i verzije za računala pronađite i besplatno preuzmite na web stranici projekta ovdje.

 

Projekt sufinanciraju Ured za udruge Vlade RH, Ministarstvo znanosti i obrazovanja (projekr Jedi lokalno, misli globalno!), Primorsko-goranska županija.