Tanjur pun dobrote

Naziv projekta: Tanjur pun dobrote – globalno obrazovanje učenika za održivi razvoj

Sažetak projekta: Tanjur pun dobrote jednogodišnji je projekt kojim se kroz niz edukativnih aktivnosti globalnog obrazovanja za učenike osnovnih i srednjih škola partnera s područja Primorsko-goranske i Istarske županije te Grada Zagreba nastoji omogućiti cjelovit, sveobuhvatan pristup okolišnim, ali i ekonomskim kao i društvenim dimenzijama problematike zagađenja eko sustava u cjelini s fokusom na kućni otpad, posebice hranu i popratnu ambalažu.

Radionicama globalnog obrazovanja za učenike, interaktivnim kvizovima i eko igrama,
nastavom iskustvenog učenja kroz studijske posjete, školske vrtove i kampanje učenika te
video natječajem i priručnika za priručnikom s prijedlozima školskih eko akcija, želi se
doprinijeti omogućavanju pristupa obrazovanju i mogućnostima za učenjem vrijednosti,
ponašanja te stilova života, prijeko potrebnih za održivu budućnost i pozitivnu društvenu
preobrazbu, ponajprije ona znanja i vještina za suživot i snalaženje učenika u današnjem
svijetu brzih i naglih globalnih promjena koje utječu na sve nas. Inovativnim metodama
učenja i poučavanja, naročito iskustvenog učenja utjecat će se na razvoj kompetencija
učenika i učitelja za kritičko promišljanje i aktivan doprinos pojedinca rješavanju globalnih
okolišnih izazova kroz pozitivne promjene u svakodnevnom ponašanju u kontekstu
propadanja hrane, kompostiranja, smanjivanja ambalaže kao i zaštitu prirodne baštine
očuvanjem lokalnih, sezonskih, karakterističnih poljoprivrednih kultura važnih za
bioraznolikost.

Škole partneri na projektu: OŠ Rikard Katalinić Jeretov (Opatija), OŠ Hreljin, OŠ Sv. Matej (Viškovo), OŠ Čavle, OŠ Ivana Gorana Kovačića (Vrbovsko), PŠ Severin na Kupi), OŠ Ivana Zajca (Rijeka), OŠ Brod Moravice, OŠ Petar Zrinski (Čabar), Ugostiteljska škola Opatija, Građevinska tehnička škola (Rijeka), Ekonomska škola Mije Mirkovića (Rijeka), Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci, Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka, Gimnazija Pula, Srednja škola Centar za odgoj i obrazovanje (Zagreb)

 Vrijeme provedbe: 1.9.2017. – 31.08.2018. / 31.12.2018.

Projekt financiraju: Ministarstvo znanosti i obrazovanja (50.000,00 HRK) /                                                                               Primorsko-goranska županija (40.000,00 HRK)

Projekt Tanjur pun dobrote financiran je sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja za projekte udruga u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2017./2018. te uz financijsku podršku Primorsko-goranske županije za provedbu programa/projekata iz područja socijalne skrbi i skrbi o mladima u 2018. godini.