Žmergov ekološki centar

ZEC logoProjekt Žmergov ekološki centar – ŽEC počiva na temljnim vrijednostima ekologije te polazi od društvene preorijentacije, a podrazumjeva pravo na intaktnu životnu okolinu i zaštitu od opterećivanja okoliša. Ekološko razmišljanje uzima u obzir naizmjenična djelovanja i moguće dugoročne posljedice, orijentira se na principe trajnog razvoja i promiče čuvanje životnih osnova u našem eko-sistemu. Budući da je za početak djelovanja u pravom smjeru važno znanje i osvješćivanje upravo je to naglasak ovog projekta, koji će sa raznovrsnim aktivnostima prodrijeti do raznovrsnih spora ljudskog djelovanja te im ukazati na nove “zelenije” načine ponašanja.

Projekt se kontinuirano provodi od 2010. godine (prethodni naziv: Ekološki centar Opatija – EcO) te kao dugoročni cilj ima usvajanje ekološki prihvatljivih navika i načina zdravog življenja građana, kako u gradskom tako i u ruralnom području te teži k povezanosti istih.

Projekt u sebi sadži info točku Žmergov ekološki centar, osim toga tokom projekta nastavljeno je sa dugoročnim projektima kao što su Zeleni telefon i Zeleni sat u školi, te obilježavanjima ekoloških datuma: dana zaštite okoliša, dana oceana, dana planeta zemlje, dana protiv plastičnih vrećica itn.

Svakako valja istaknuti kako se u sklopu ovog projekta provodi i Ekološki sajam Opatija- EsO, koji se sastoji od predavanja i radionica te ekološke tržnice, koji su naišli na izvanredno dobar odaziv javnosti. Ta edukativno-prodajna manifestacija ima za cilj približiti građanima održivi način razmišljanja i djelovanje, ali i same eko proizvode te ih upoznati s konceptom ruralnog razvoja. Eko tržnica sastoji se od prodaje prehrambenih proizvoda koji posjeduju eko-certifikate ili su u procesu dobivanja eko-certifikata. Na taj način potiče se razvoj ruralnih područja i omogućava razvoj malih obiteljskih gospodarstava. Ukoliko želite sudjelovati na Ekološkom sajmu možete se prijaviti OVDJE.

Žmergov eko otok – ŽeO je promotivni i edukativni štand za odvojeno skupljanje otpada, provođenje anketa te informiranje građana o selektivnom odvajanju otpada i ovlaštenim osobama za skupljanje različitih vrsta otpada (ee, baterije, akumulatori, lijekovi, itd).

2014.g. biti će poseban naglasak stavljen na kompostiranje. Organski otpad uglavnom završava na odlagalištima otpada umjesto da se kompostira i korisno upotrijebi. Promocijom kompostiranja obavjestit ćemo građane o važnosti kompostiranja i smanjenja otpada, a prezentacijama i treninzima  za građane, osposobiti ćemo građane kako da  u svojim vrtovima započnu s kompostiranjem. Zato je ove godine, uz financijsku potporu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinskovitost, Primorsko-goranske županije, Grada Opatije i Općine Matulji, planirana nabavka vrtnih kompostera koji će biti podijeljeni stanovnicima Opatije i Matulji. Za potrebe kompostiranja biti će i izrađen priručnik te održane radionice kompostiranja za građane.

Okrugli stol na temu otpada omogućiti će raznim dionicima (građanim, predstavnicima vlasti, komunalnih službi i sl.) da javno sudjeluju i izraze svoje mišljenje o problemima vezanima uz otpad u PGŽ.

Projekt se u 2014.g. provodi u partnerstvu s Primorsko-goranskom županijom, Komunalcem d.o.o. Opatija, Parkovi d.o.o. Opatija i udrugom Društvo naša djeca.