Ekološka edukacija od vrtića do fakulteta

zmergo-naslovka-1Ekološka edukacija od vrtića do fakulteta

Tijekom 2009. godine Žmergo je provodio projekt Ekološka edukacija od vrtića do fakulteta. U sklopu projekta održale su se  edukacije djece predškolske dobi, učenika osnovnih i srednjih škola te studenata.

Ekološke radionice u školama:

Ovogodišnji projekt je zapravao kombinacija raznih predavanja koje je tijekom godina iskustava Žmergo prikupio i pripremio pa se za predavanja u vrtićima i osnovnim školama koristi Žmergov priručnik «Zeleni sat u školi» koji je nastao na temelju predavanja koja Žmergo sustavno provodi još od 1998. godine. Eko parlament je prilagoden učenicima srednjih škola i studentima, te obraduje šest ekoloških tema koje su relevantne za hrvatsko pridruživanje EU. Set Eko parlament se sastoji od priručnika i DVD filma, te su filmovi zamišljeni na način da gledatelji sebe zamisle kao članove parlamenta koji na kraju filma glasaju «za ili protiv» određene teme. Na taj se način gledatelji informiraju o određenoj temi, ali o njoj moraju i promisliti te glasati sukladno svojim uvjerenjima, što potiče razmišljanje i demokratske vrijednosti kod gledaoca. Tijekom godine provedena su 69 sata ekološke edukacije (predavanja, radionice) u odgojno-obrazovnim institucijama (vrtići, osnovne i srednje škole) za oko 850 učenika. Prvotno smo planirali provoditi edukaciju u odgojno-obrazovnim institucijama (osnovnim i srednjim školama te fakultetu) na području Grada Opatije. Zbog nemogućnosti dobivanja termina na nastavi na fakultetu, u dogovoru s Nacionalnom zakladom proširili smo predavanja i na neke osnovne škole te predškolske ustanove izvan Grada Opatije. Bile su to osnovne škole i vrtići na području Primorsko-goranske županije (Opatija, Matulji, Rijeka, Kostrena, Mune, Brešca, Brgud, Pasjak, Rupa-Lipa) te Istarske županije (Raša). Isto tako u DV Opatija – Vrtiću Volosko planirano je samo uređenje vrta i izrada kompostijere, međutim s obzirom na iskazani interes održano je i nekoliko radionica za predškolce i u Vrtiću Volosko i u Vrtiću Veprinac (objekti DV Opatija). Na taj smo način proširili područje planiranog djelovanja i obuhvatili više odgojno-obrazovnih institucija te proveli 15 sati edukacije više od planiranog.

Proširenje seta Eko parlament – snimljeni novi filmovi:

Našoj kolekciji Eko parlament koja je do sada sadržavala 6 tema, dodali smo još dvije teme, koje će se ubuduće koristiti za predavanja u srednjim školama i na fakultetima. Tema «Otpad – ekološko gospodarenje otpadom» govori o ne/ekološkom gospodarenju otpadom i jedna je od važnih stavki u ekologiji. Prati trenutnu sliku Hrvatske vezanu za Zakon o otpadu, te njegovom provođenju i implementaciji na lokalnoj razini, a kroz koju će uskoro morati proći i Grad Opatija. Tema «Šuma» na jednostavan način objašnjava što izabiremo kupnjom jeftinog i necertificiranog namještaja i koje sve to posljedice za sobom vuče. Nit vodilja ove teme mogla bi se prvući kroz cijeli naš potrošački svijet. Zahvaljujem se vlasnicima prostora: Slivanu Martinčić – Salpi i Ernie Gigante Deškoviću i našim volonterima i na izdvojenom slobodnom vremenu, simpatičnoj glumi i veselom druženju!

Eko info- Pravo na čist okoliš – izložba

postavili smo izložbu «Eko info » koja je bila namijenjena informiranju i educiranju ostalih (ne – školskih) slojeva društva. Izložba je bila postavljena u Opatiji u centru grada, u prostorijama bivše drogerije, postavljena na način da se izložbu gledalo kroz izloge. Na taj način izložba je bila izložena pogledima svih prolaznika Opatijom. Postavljena je bila od 22.05.09. (Svjetski dan biološke raznolikosti) do 05.06.09 (Svjetski dan zaštite prirode). Zadnjeg dana bila je organizirana i revija ekoloških filmova u Kulturnom domu Zora u Opatiji, gdje su se od 18 do 20h prikazivali razni fimovi ekološkog karaktera iz produkcije Žmerga i ostalih eko udruga kao što su Zelena Istra, Eko Pan i Prijatelji životinja kojima se zahvaljujemo na filmovima. Izložba je bila postvaljena i u Kastvu u Speleogaleriji od 27. 11. do 14. 12., te u O.Š. R.K. Jeretov u Opatiji 14. 12. na Međunarodni dan protesta i postavljena je do daljnjega.

Istraživanje „U kojoj mjeri se primjenjuje eko menadžment u opatijskim hotelima”

provedeno je u 6 od 18 opatijskih hotela. Planirali smo obuhvatiti sve hotele, međutim zbog nespremnosti njihovih uprava na suradnju istraživanje nije moglo biti u cijelosti provedeno i nismo dobili stvarnu sliku ekološkog gospodarenja u hotelima u našoj lokalnoj zajednici. Dobiveni rezultati pokazuju da su hoteli koji su anketu ispunili upoznati s nekim dijelovima ekološkog menadžmenta, ali isto tako da im manjka određenog znanje. Više se oslanjaju na «ono što je zakonom propisano» pa se tako provode i ekološko gospodarenje otpadom te s koncesionarima imaju dogovor oko odvoza otpada, dok se onoga što nije zakonom propisano manje pridržavaju. To pokazuje činjenica o tome da niti jedan hotel ne reciklira papir (što zakonom nije propisano). Određeni hoteli ne koriste eko proizvode smatrajući ih «nedostupnima na tržištu», iako je u Hrvatskoj moguće nabaviti mnoštvo ekoloških proizvoda pa tako i ekološke detergente i ekološku hranu. Dapače, neki od proizvođača ekološke hrane s kojima smo surađivali na ovom projektu bili bi spremni hotelima distribuirati svoje proizvode. Alternativnu ekološku energiju ne koristi niti jedan od hotela jer «nije dostatna za potrebe hotela». Međutim štedni mehanizmi i suradnja s gostima u smislu poticanja štednje zastupljeno je u svim hotelima.

Izleti na eko imanja u Istri

Organiziran je posjet i provedena edukacija o ekološkom uzgoju i proizvodima na dva eko imanja Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Nenad Kuftić iz Marčane i Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Damir Janušić iz Rovinja, za 100 učenika i profesora iz tri opatijske srednje škole, te 20 članova Žmerga i ostalih zainteresiranih građana.

Kompostiranje

Uredili smo vrt u suradnji s djecom i odgajateljicama u Dječjem vrtiću u Opatiji – Vrtiću Volosko te izgradili kompostjeru za odlaganje biološkog otpada i izradu komposta kojeg će moći koristiti za obogaćivanje zemlje.

Info knjižica

Tiskali smo info knjižicu Pravo na čist okoliš (naklada 500 kom) koja predstavlja sve aktivnosti na ovom projektu.

Provođenje cijelog projekta tijekom 2009. godine omogućili su Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva iz Zagreba i Grad Opatija koji nam je bio partner na ovom projektu, te kojima se ovim putem zahavljujemo. Financiranju same izložbe pripomogla je i Primorsko – goranska županija.
Error: You must go to the admin section and set your Picasa Web Album Username in the Options section.