Lokalni program za mlade Grada Opatije 2018.-2021.

Grad Opatija pokrenuo je proces izrade Lokalnog programa za mlade Grada Opatije, prvi strateški dokument namijenjen mladima, a koji ima za cilj objediniti potencijale mladih i za mlade u zajednici, potrebe mladih te na osnovu istih izraditi prioritete i mjere kojima Grad Opatija namjerava odgovoriti, poboljšavajući time kvalitetu života mladih u lokalnoj zajednici.

Sveobuhvatan i složen proces izrade, kojim će koordinirati Udruga Žmergo, predviđen je u periodu od ožujka do prosinca 2018. godine, a sastoji se od niza različitih aktivnosti kojima će se ispitati potrebe mladih, dosadašnja i planirana ulaganja u mlade iz proračuna Grada te potencijali zajednice kroz izradu „mape zajednice“ na raspolaganju mladima. Proces koordinira Udruga Žmergo u uskoj suradnji s Gradom Opatija i Savjetom mladih potičući aktivno sudjelovanje svih mladih u zajednici kao i onih koji direktno djeluju za mlade.

Ukratko, dinamika procesa u koji pozivamo sve mlade, ali i građane Opatije koji direktno i indirektno rade s mladima, ili su jednostavno roditelji mladih, da se aktivno uključe na načine i kroz moguće oblike suradnje kojima mogu doprinijeti razvoju ovog važnog dokumenta kako bi on bio što kvalitetniji jest sljedeća:

  1. Podrška medijskoj kampanji procesa izrade LPZM s ciljem informiranja, podizanja razine svijesti o problemima mladih i poziva mladima i onima koji rade s mladima na uključivanje u proces izrade LPZM
  • dijeljenjem informacija u sklopu kampanje, promicanjem kampanje među mladima, organizacijom prezentacija o izradi LPZM samostalno ili od strane koordinatora i suradnika procesa izrade LPZM (npr. Savjeta mladih) i dr. 
  1. Sudjelovanje u izradi „mapi zajednice“ ispunjavanjem online upitnika
  • prilagođenih odgojno – obrazovnim ustanovama, javnim ustanovama i poslovnim subjektima te građanima koji žive i djeluju na području Opatije 
  1. Sudjelovanje u radu stručnih radnih skupina u 6 tematskih područja (obrazovanje i osposobljavanje za cjeloživotno učenje (formalno i neformalno); zapošljavanje i poduzetništvo; zdravlje i blagostanje (sport i dr.); društvena is/uključenost mladih; kultura i stvaralaštvo; sudjelovanje mladih, volontiranje, društvena pokretljivost (mobilnost)
  • aktivnim sudjelovanjem u radnim sastancima tijekom sintetiziranja zaključaka fokus grupa, formuliranja preporuka mladih u prioritete i mjere i dr. 
  1. Sudjelovanje na konferenciji za mlade (7. svibnja 2018., Centar Gervais) u sklopu koje će se održati tematske fokus grupe te javna tribina o problemima i potrebama mladih na lokalnoj razini s ciljem prikupljanja povratnih informacija mladih za izradu prioriteta i mjera LPZM
  • učenici, mladi, predstavnici škole/javne ustanove/roditelja u fokus grupama kako bi se prikupilo mišljenje čim većeg broja mladih i na taj način ih uključilo u proces izrade LPZM …

ISPUNITE UPITNIK DO 23. TRAVNJA I SUDJELUJTE U IZRADI LOKALNOG PROGRAMA ZA MLADE!

Online obrasci pripremljeni su kako bi se svima osigurao prostor za izražavanje procjene problema, potreba, stanja i interesa mladih s fokusom na detektiranje mogućih prijedloga, ideja i potencijalnih rješenja koji mogu biti dijelom Lokalnog programa za mlade Grada Opatije za period od 2018. do 2021. godine.

UPITNIK ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA na području Grada Opatije

                UPITNIK ZA JAVNE USTANOVE I POSLOVNE SUBJEKTE na području Grada Opatije

               UPITNIK ZA GRAĐANE Grada Opatije