NASTAVNE PRIPREME JEDINICA GLOBALNOG OBRAZOVANJA

Nastavne jedinice globalnog obrazovanja koje su dijelom priručnika Jedi lokalno, misli globalno razvili su učitelji, nastavnici, profesori, stručni suradnici škola koje sudjeluju u projektu, u suradnji s timom edukativnih voditelja projekta u partnerskim organizacijama koje projekt EAThink2015 provode u svojim zemljama. Testirane su na nastavi među učenicima te prilagođene na temelju povratnih informacija nastavnika koji su ih u svojim razredima proveli. Za potrebe ovog priručnika nastavne su jedinice ponegdje prilagođene nacionalnom kontekstu, dok je u drugima sadržaj ostao u izvornom obliku pružajući na taj način pregled iskustava, relevantnih podataka, konteksta, korištenih metoda drugih partnera a sve kako bi se ostvarilo dijeljenje dobre prakse i iskustava o EAThink-temama između kolega nastavnika iz različitih zemalja.

Kao autori i izdavači ovog priručnika, preporučujemo da se upustite u provedbu nastavnih jedinica onako kako su one zamišljene i predstavljene na narednim stranicama. No, svakako vas ohrabrujemo da iz njih odaberete one aktivnosti globalnog obrazovanja koje vam vaše okolnosti učenja i podučavanja dozvoljavaju te za koje procjenjujete da će oplemeniti nastavu i unaprijediti rad s vašim učenicima. Dozvolite si svakako i da vas pripreme koje smo za vas odabrali inspiriraju za osmišljavanje vlastitih aktivnosti globalnog obrazovanja u skladu s kompetencijama koje želimo osnažiti kod učenika. One će vam poslužiti za raspravu o svakodnevnim navikama kojima globalno utječemo na prirodne resurse i utjecati na stvaranje pozitivnih navika i stavova globalnih građana koji aktivno doprinose razvoju svoje zajednice.

PREUZMI PRIRUČNIK

Potaknite kritičko promišljanje učenika, otvarajte izazovne i kontroverzne teme, raspravljajte s njima, povezujte uzroke i posljedice, analizirajte alternative i inovativna moguća rješenja, osvijestite im važnost i moć njihova individualnog doprinosa kao bitnog aktera naše zajedničke globalne priče. Uživajte, stvarajte i mijenjajte s njima. I ne zaboravite nam javiti vaše i njihove dojmove!

POPIS NASTAVNIH PRIPREMA JEDINICA GLOBALNOG OBRAZOVANJA (s dodacima)

RB ZEMLJA NAZIV UZRAST PREDMETI CILJ TRAJANJE
1. Slovenija Sjeme – temeljni pojmovi i trgovina 11 – 17 Biologija i druge prirodne znanosti, Geografija, Etika, Politika i gospodarstvo, Engleski jezik Osvijestiti važnost sjemena za prehrambenu samodostatnost i trgovinu. Naučiti prepoznati oznake na vrećicama sjemena i znati što one znače. Naučiti razlikovati organsko, autohtono, tretirano, hibridno i genetski modificirano sjeme. Osvijestiti globalne posljedice kupnje i korištenja hibridnog ili GM sjemena. 3 x 45 min
2. Slovenija Globalno tržište hrane (lokalno nasuprot globalnom) 15 – 18 Biologija i druge prirodne znanosti, Geografija, Povijest, Etika, Politika i gospodarstvo, Engleski jezik Upoznavanje s današnjim putevima hrane i razmatranje čimbenika koji su olakšali prijevoz hrane u 20. stoljeću te utječe li to na okoliš i otkrivanje podrijetla osnovnih sastojaka koji se koriste u našoj svakodnevnoj prehrani. Tražimo dogovore na pitanje zašto lokalno proizvedena hrana ima veću nutritivnu vrijednost od hrane iz udaljenih mjesta. 4 x 45 min
3. Austrija GM tehnologija – prokletstvo ili blagoslov 14 – 16 Biologija, Geografija, Politika i gospodarstvo, Građanski odgoj Unaprijediti razinu poznavanja GM tehnologije te njezine pozitivne i negativne utjecaje na temelju studije slučaja kao i prepoznavanja različitih aktera i njihovih uloga u ovom polju

kroz vježbanje kritičkog razmišljanja.

3 x 45 min
4. Austrija Cola – svjetsko bezalkoholno piće 13 – 15 Geografija, Biologija, Povijest, Politika i gospodarstvo, Njemački jezik, Građanski odgoj Nizom različitih metoda (provedba ankete, izrada statistike, kviz, za igranje uloga, prikupljanje argumenata, panel-diskusija, izrada plakata) razviti kritički pristup prema jednom od najpopularnijih i potaknuti na razmišljanje učenika o moći robnih marki i njihovoj važnosti za naše potrošačko ponašanje.

4. COLA_Dodatak 1 PPT prezentacija s kvizom o Coca-coli_pitanja i rjesenja

3 x 45 min
5. Austrija Ribari iz Winnebe i riblji štapići 14 – 16 Geografija, Politika i gospodarstvo, Matematika, Likovna umjetnost, Hrvatski jezik Kroz pripovijedanje i kreativan rad na obratu situacije razumjeti probleme s kojima se zbog prekomjernog izlova suočavaju mali ribari te razumjeti globalni kontekst potrošnje ribe. 3 x 45 min
6. Poljska Kupujem odgovorno i ne rasipam hranu 16 – 19 Geografija, Sociologija, prirodne znanosti, Etika, Matematika, strani jezik Upoznavanje s razmjerima, uzrocima i posljedicama rasipanja hrane u državi i svijetu i povezivanje ove teme s vlastitim navikama. Raspravljanje o mogućim rješenjima problema rasipanja hrane radi razumijevanja pojma odgovorne potrošnje i učenja o različitim oblicima potrošnje. 2 x 45 min
7. Poljska Smanji udaljenost – jedi lokalno 12 – 16 Geografija, Kemija, Matematika, Etika, Engleski jezik, Priroda i društvo, Politika i gospodarstvo Upoznati učenike s pojmovima prehrambeni kilometri i pravedna trgovina, razumjeti utjecaj proizvodnje i distribucije hrane na okoliš te uočiti dobrobiti lokalne proizvodnje i potrošnje hrane. 4 x 45 min
8. Španjolska Što je za ručak? 10 – 12 Matematika, Priroda i društvo, Likovna kultura, Tehnička kultura, Domaćinstvo, Sat razrednog odjela Učiti s učenicima o povezanosti hrane i stvaranja otpada te o različitim alternativama kojima se otpad može smanjiti te kroz metode istraživanja naučiti kako prikupljati i uspoređivati podatke. Vođenom debatom potaknuti  razmišljanje o alternativama. Jedinica uključuje radionicu šivanja održive vrećice za hranu čijom izradom i korištenjem učenici usvajaju i primjenjuju navike koje ne štete okolišu. 9-10 x 45 min
9. Malta Hrana i prirodni resursi 12 – 14 Geografija, Biologija, Engleski jezik, Politika i gospodarstvo, Sociologija, Etika, Ekologija, Informatika, Domaćinstvo Gledanjem videa, raspravom u manjim grupama, radom na tekstu, PowerPoint-prezentacijom i pretraživanjem interneta postići kod učenika razumijevanje ključnih tema i značajki održivog razvoja i prehrambenih sustava, razviti svijest o prirodnim resursima za održive prehrambene sustave i razumijevanje važnih značajki prehrambenog suvereniteta.

Dodatak 1_PPT Odrzivi prehrambeni sustavi

Dodatak 2 – PPT Prehrambeni suverenitet

Dodatak 3_Lekcija 1_PPT Dodatni sadrzaj za nastavnike

Dodatak 5_Lekcija 2_PPT Dodatni sadržaj za nastavnike

2 x 45 min
10. Hrvatska Moja nona i kiwi 14 – 18 Biologija, Kemija, Matematika, Povijest, Geografija Osmišljavanjem recepata doznati odakle i kako dolaze neke vrste voća i povrća uobičajenih za današnju prehranu, koje ne rastu u našem zavičaju i one koje nam dolaze iz drugih krajeva svijeta i naučiti važnost očuvanja starih sorti sjemena voća i povrća specifičnih za zavičaj. Ujedno, upoznati kako egzotično voće i povrće utječu na zagađenje planete te spoznati koncept vodenog i ugljičnog otiska naših prehrambenih (i kupovnih) navika. 2 x 45 min
11. Hrvatska Razredna tržnica (kupi i prodaj) 10 – 15 Priroda i društvo, Biologija, Kemija, Matematika, Likovna kultura, Sat razrednog odjela Kroz aktivnost razredne tržnice razvijati aktivno sudjelovanje i suradnju učenika u očuvanju zdravog i čistog okoliša, razvijati svoje ideje i stajališta o zdravom i čistom planetu Zemlji ukazujući na odgovornost pojedinca za Zemlju. 2 x 45 min
12. Hrvatska Kompostiranje 8 – 14 Priroda i društvo, Matematika, Sat razrednog odjela Naučiti što je to kompostiranje, kako se pravilno kompostira (što se smije stavljati u komposter/kompostanu), čemu služi kompost, osvijestiti problem bacanja i propadanja hrane u domaćinstvu, upoznati se s načinom štednje u domaćinstvu te naučiti koje su vrste otpada vrijedni resursi i kako njima korisnije upravljati. Izrada kompostera.

Dodatak 1 – PPT prezentacija o kompostiranju

2 x 45 min

* tijekom cijele nastavne godine