Tag Archives: Zelena Akcija

ZNAČAJ SUDJELOVANJA JAVNOSTI U TRANSPARENTNOM UPRAVLJANJU PRIRODNIM RESURSIMA

logoHRProšlog tjedna, u okviru projekta Lokalna partnerstva za transparentno upravljanje prirodnim resursima, u Karlovcu održan je seminar pod nazivom „Značaj sudjelovanja javnosti u transparentnom upravljanju prirodnim resursima“. Dvodnevni seminar održao se u Hotelu Korana Srakovčić te je okupio više od 40 predstavnika javnog i civilnog sektora sa namjerom jačanja suradnje tijela lokalnih (regionalnih) vlasti i organizacija civilnog društva u transparentnom upravljanju prirodnim resursima. Interes za seminar bio je daleko veći i od očekivanja organizatora  i organizacijskih okvira projekta, što ide u prilog činjenici da je tema seminara vrlo dobro i pravovremeno odabrana.

Continue reading ZNAČAJ SUDJELOVANJA JAVNOSTI U TRANSPARENTNOM UPRAVLJANJU PRIRODNIM RESURSIMA

održana radionica Dvije strane – jedan cilj

Radionica Udruge Žmergo i partnera “Dvije strane – jedan cilj” – Uloga javnosti u donošenju odluka o sustavnom odlaganju i odvajanju otpada održana je  08. lipnja 2016. u Opatiji, u prostorijama Ville Antonio.

 

Continue reading održana radionica Dvije strane – jedan cilj

poziv na radionicu Dvije strane – jedan cilj

logoHRUdruga Žmergo

vas poziva na radionicu

DVIJE STRANE – JEDAN CILJ

Uloga javnosti u donošenju odluka o sustavnom odlaganju i odvajanju otpada

u srijeda 08. lipnja 2016.

u Opatiji, Villa Antonio, Vladimira Nazora 2,

u 1016 sati.

Continue reading poziv na radionicu Dvije strane – jedan cilj

Rezultati provedenoga ispitivanja javnog mnijenja o sudjelovanju javnosti u upravljanju prirodnim resursima

logoHRU okviru projekta “Lokalna partnerstva za transparentno upravljanje prirodnim resursima”, udruga Eko Pan kao nositelj te partneri, udruge Žmergo i Zelena Akcija, provele su istraživanje javnog mnijenja o sudjelovanju javnosti u upravljanju prirodnim resursima.

Istraživanje je jasno pokazalo da većina ispitanika smatra kako ih tijela lokalnih vlasti nedovoljno informiraju o svojem radu, da  građani imaju pravo sudjelovati u donošenju odluka o upravljanju javnim dobrima/prirodnim resursima, ali isto tako da iako su upoznati s mogućnostima sudjelovanja, uopće, ilinedovoljno koriste dostupne alate (pravo na pristup informacijama, povjerenik za informiranje, javna rasprava, …).

Continue reading Rezultati provedenoga ispitivanja javnog mnijenja o sudjelovanju javnosti u upravljanju prirodnim resursima

ZELENI TELEFONI HRVATSKE U 2015. GODINI ZVONILI SU 2707 PUTA, A ONAJ Udruge Žmergo 58 puta

kockica hrvNa Zelene telefone Hrvatske zaprimljene su 2707 prijave građana u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine. Analizu poziva pripremile su članice Mreže Zelenih telefona u sklopu projekta Partnerstva za okoliš financiranog od strane Europske unije i sufinanciranog od Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Zeleni telefoni zaprimaju prijave građana o problemima okoliša iz cijele Hrvatske na jedinstveni 072 123 456 broj za Hrvatsku.

I dalje se najveći broj poziva od ukupnog broja odnosi na kategoriju otpad, čak 37% (996) prijava, čime se nastavlja trend prijašnjih godina.

Continue reading ZELENI TELEFONI HRVATSKE U 2015. GODINI ZVONILI SU 2707 PUTA, A ONAJ Udruge Žmergo 58 puta

Ispitivanje javnog mnijenja

logoHR

Pozivamo vas da popunite anonimni upitnik čiji je cilj analiza javnog mišljenja ispitanika o pojmovima kao što su sudjelovanje javnosti/građana, transparentnost, korupcija, pravo na pristup informacijama.

Ispitivanje se provodi u sklopu projekta Lokalna partnerstva za transparentno upravljanje prirodnim resursima.

Započeo novi projekt: Lokalna partnerstva za transparentno upravljanje prirodnim resursima

Dana 9. studenog 2015. počela je provedba projekta “Lokalna partnerstva za transparentno upravljanje prirodnim resursima”. Nositelj projekta je Eko Pan, a partneri su Žmergo i Zelena akcija/FoE Hrvatska.

banner_logos_HR

 

Suradnici na projektu su: Grad Karlovac, Karlovačka županija, Grad Kastav, Općina Lovran, Općina Matulji, Grad Opatija, Grad Samobor, Pravni fakultet u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija.

Continue reading Započeo novi projekt: Lokalna partnerstva za transparentno upravljanje prirodnim resursima

Održan seminar o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš

Od 6. do 8. listopada 2011. godine Zelena Istra organizirala je, u suradnji sa Zelenom akcijom, u Opatiji seminar pod nazivom “Strateška procjena utjecaja na okoliš”. Seminar je bio namijenjen predstavnicima okolišnih udruga, a održao se u okviru projekta “Održivo korištenje obnovljivih prirodnih resursa” koji financira Europska komisija.
Na konferenciji je jedan od sudionika bio i Žmergo. Predavači iz Švedske, Mađarske i Hrvatske predstavili su strateške procjene utjecaja na okoliš: SEA i EIA, kao odličnog dokumenta za korištenje u planiranju izrada županijskih i nacionalnih strateških planova, kako bi se ne samo zadovoljilo želje investitora, predstavnike nacionalne i županijske samouprave nego također potrebe očuvanja okoliša te želje i potrebe civilnog društva – građana budući da SEA uključuje informiranje, javni dijalog i aktivno uključivanje mišljenja građana u te iste planove.
Strani predavači predstavili su i primjere iz Europe, način na koji SEA i EIA djeluju u Europi, te primjere iz njihovih država, na kojima su oni sami radili. Gđa. Anamarija Matak, načelnica Odjela za procjenu okoliša u Upravi za procjenu okoliša i industrijsko onečišćenje kod Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva predstavila je uvođenje SEA u Hrvatsku te dosadašnje hrvatsko iskustvo.
Sudionici seminara imali su također mogućnost vježbati sastavljanje SEA na aktualnom primjeru strateske procjene izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske zupanije – procedure koja je tek započela.
Više o seminaru, predavačima: http://www.zelena-istra.hr/?q=node/1047