EKO NATJEČAJ ZA ODGOJNO-OBRAZOVNE INSTITUCIJE GRADA RIJEKE “EKO INSTALACIJE”

ODGOĐENO DO DALJNJEGA

IZOBRAZNO – INFORMATIVNE AKTIVNOSTI U ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM – RADIONICE ZA DJECU u Rijeci

Usvajanje navika o odgovornom postupanju s otpadom je dugoročan proces koji najbolje rezultate postiže kroz rad s djecom i mladima. Kako bi djeca od najranije dobi učila kako otpad nije smeće, već se on može vrijedno i korisno iskoristiti, kako za izradu uporabnih predmeta, tako i za stvaranje pravih malih umjetničkih djela, organizira se natjecanje u izradi kreativnih predmeta od otpada.

EKO INSTALACIJE”

Natječaj se provodi u sklopu projekta “IZOBRAZNO – INFORMATIVNE AKTIVNOSTI U ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM – RADIONICE ZA DJECU” koji provodi Grad Rijeka u suradnji s Udrugom Žmergo.

Svrha natječaja je poticanje mašte i kreativnosti, razvoj vještina te osvještavanje djece o važnosti odgovornog postupanja prema okolišu i potrebi brige za zajednicu.

Eko instalacije je natječaj za najbolju instalaciju izrađenu od otpada, odnosno prenamjenom i ponovnom uporabom odbačenih predmeta. Natječaj je namijenjen učenicima od 1.- 8. razreda riječkih osnovnih škola, a instalacije trebaju biti vezane uz temu očuvanja okoliša i zaštite prirode. Rok za prijavu na natječaj je 31. ožujka 2020., a prijavnica i više informacija o natječaju su dostupne i u e-formatu na mrežnoj stranici Grada Rijeke – Odjela gradske uprave za komunalni sustav.

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

Natječajna dokumentacija sastoji se od Poziva na natječaj, Pravila natječaja te elektroničkog obrasca prijave, a dostupna je na mrežnoj stranici Udruge Žmergo i na mrežnoj stranici Grada Rijeke – Odjela gradske uprave za komunalni sustav te na poveznicama ispod:

Eko instalacije – Poziv na natječaj

Eko instalacije – Pravila natječaja

Poveznica na online obrazac prijave za pojedinačne sudionike

Poveznica na online obrazac prijave za razredna odjeljenja

Najbolji radovi bit će predstavljeni na izložbi koja će se održati u sklopu obilježavanja Dana planeta Zemlja, a pobjednici će osvojiti i zanimljive nagrade.

Close Menu
webkreativniodjel