OKiZA 2019.

/ OKiZA 2019 / Opatijska kultura i zeleni aktivizam  

O PROGRAMU OKiZA

Program OKiZA osmišljen je kao impuls razvoju kreativnih sadržaja u kulturi na području Opatije te podršci umjetnicima u njihovom nastojanju da utječu na kvalitativne promjene u društvu na području očuvanja okoliša i “zero waste” koncepta u turizmu. 

Program OKiZA u 2019. putem Poziva na natječaj sufinancira projekte u kulturi koji se provode u Opatiji.

POZIV NA NATJEČAJ ZA KREATIVCE – 2019.

Udruga Žmergo u suradnji sa Savjetom mladih Grada Opatije poziva umjetnike i zainteresiranu javnost na prijavu projekata u kulturi u sklopu programa OKiZA 2019 (Opatijska kultura i zeleni aktivizam), u sklopu opatijskog susjedstva programskog pravca 27 susjedstava, u okviru projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture. 

Nakon zaprimljenih online prijava, stručni žiri će odabrati 10 kreativnih projekata koje će njihovi autori predstaviti zainteresiranoj javnosti putem kratkih, 5-minutnih interaktivnih i multimedijalnih prezentacija na događaju koji će se održati 28. studenog 2019. godine u Centru Gervais u Opatiji.

Najzanimljiviji projekt kojeg žiri, ali i prisutna publika prepoznaje kao najkvalitetniji i najkorisniji za zajednicu, osvojit će financijsku podršku kako bi se isti realizirao na području Opatije najkasnije do lipnja 2020. godine.

ROK

Natječaj je otvoren za prijave do 11. studenog 2019. (do 14 sati).

PRIJAVITELJI

Na natječaj se mogu prijaviti fizičke osobe (minimalna dobna granica jest napunjenih 18 godina) i pravne osobe (udruga, umjetnička organizacija, poduzeće i sl.).

Prijavitelji ne moraju imati sjedište ili prebivalište na području Opatije.

 

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

OKiZA2019_Poziv na natječaj

OKiZA2019_Pravila natječaja

Poveznica na online obrazac prijave

 

INFORMACIJE

Eventualna pitanja u vezi natječaja i upite slati na kultura@zmergo.hr.

_______________________________________________________________

DOCUMENTATION IN ENGLISH

OKiZA2019_Call for participants

OKiZA2019_Terms and conditions

Link to the online application form